Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пр. Вашето име, Вашата адреса, било да е e-mail или поштенска. NEXT COMPUTERS не прибира податоци од вас, освен ако не е за конкретна намена, на пр. кога нарачувате.

Употреба и чување на личните податоци

NEXT COMPUTERS ќе ги употреби вашите лични податоци исклучиво за технички потреби за интернет страната, за да ви овозможи пристап до специфични информации, или за општа комуникација со вас. NEXT COMPUTERS ниту ќе ги продаде вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот. Вработените во NEXT COMPUTERS се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Cookies

Cookies се мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот диск, овозможувајќи и на нашата интернет страна да го препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите интернет страницата на NEXT COMPUTERS. Cookies се користат исклучиво за да собере информации кои и се потребни на нашата интернет страница.

Безбедност

Се препорачува на сите родители и старатели да ги учат нивните деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да даваат лични податоци на NEXT COMPUTERS без дозвола од нивните родители или старатели. NEXT COMPUTERS никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на некој начин, ниту да ги проследи на трета страна без дозвола од страна на родител или старател.